Přijímání dětí

Přijímání dětí

img

Přijímáme děti od 5. roku věku, respektive děti, které mají plnit povinnou docházku do MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ, až po děti v 9. ročníku ZŠ.

Jsme školou komunitní, bez zápisu v rejstříku akreditovaných škol MŠMT, je tedy třeba nechat Vaše dítě zapsat na některé vhodné kmenové škole, kam budete 2 krát ročně dojíždět s dítětem na tzv. přezkoušení. Tzn., že vzdělávání se bude řídit Školským zákonem 561/2004, v platném znění, § 41 o individuálním vzdělávání, který rodičům umožňuje vzdělávat své děti od 1. do 9. třídy doma (v režimu individuálního vzdělávání), nebo je svěřit třetí osobě, která je k tomu způsobilá. S výběrem kmenové školy Vám rádi poradíme, nebojte se nám ozvat :-).