Podpořte nás

Podpořte nás

img

Ptáte se, proč byste nás měli podpořit?

V dnešní době rychlých změn, kdy je potřeba kreativního myšlení a nových přístupů a způsobů myšlení, nestíhá klasické školství mnohdy díky svému nastavení pružně reagovat na nové poznatky a potřeby společnosti. Je třeba v souvislostech uchopit enviromentální a společenské proměny. Generace dnešních dětí, jejich poznání a schopnost řešit různé nové situace bude brzy rozhodujícím faktorem při vytváření budoucnosti celého dalšího směřování Světa.

Vzhledem k tomu, že veškeré aktivity spojené se svobodným demokratickým vzděláváním komunitní formou nejsou nikterak dotovány státem, je provoz školy odkázán jen na finanční dary zúčastněných rodin, jednotlivců, popřípadě společností a firem, které souzní s jejím poselstvím. Pokud byste chtěli naše aktivity podpořit jakýmkoliv finančním obnosem přímo, můžete to učinit formou daru na níže uvedené číslo účtu. Pokud by vás však zajímala dlouhodobá spolupráce, s formou benefitů v podobě např. umístění loga vaší firmy (společnosti) na našich stránkách aj., budeme rádi, spojíte-li se s námi prostřednictvím emailu, či telefonického kontaktu (Sekce „O nás“, podsekce „Tým“ – Fundraising), rádi si s vámi sjednáme nezávaznou schůzku a osobně zodpovíme vaše další otázky. Těšíme se na vás!

Místo pro vaše příspěvky: 2401425236/2010   Děkujeme 🙂