Mgr. Jitka Poulíková

Mgr. Jitka Poulíková

img

Jsem fascinovaná životem, objevování zajímavostí Světa, žasnu nad dokonalostí „náhod“ i moudrostí přírody…

Od malička jsem byla zvídavá, zajímali mne lidé, příroda, technické výmysly, ale i umění, pohyb… Ze všeho nejvíc jsem potřebovala svobodu. Svobodu v rozhodování, v uvědomování si sebe sama. Avšak v minulém století, ve kterém jsem vyrůstala, se svoboda zakazovala. Škola, rodina, společnost se mne snažila zformovat do přijatelné podoby manipulovatelného člověka. Dařilo se mi bránit a ustát si sama sebe, ale stálo mne to mnoho úsilí. Díky této hluboké zkušenosti mohu s citlivostí přistupovat k jedinečnosti každé bytosti na tomto světě. Přijímat a respektovat odlišnosti všech lidí kolem mne.                  Je pro mne bytostně důležité osobitost každého tvora podporovat a s úctou přijímat.

Mé děti mne nasměřovaly k zajímavé cestě vzdělávání v naší společnosti. Nechápala jsem, proč se ještě nyní, v této době, přistupuje k získávání znalostí a dovedností prastarými způsoby z dob sahající k Marii Terezii. A tak jsem, s velkým odvážným srdcem rytíře bojujícího za blaho lidstva J, vkročila do světa školství. Ač mám vystudovanou automatizační techniku (na přání tatínka). Bohužel, v této společnosti nestačil pouze zájem o téma vzdělávání, k rovnocennému dialogu bylo třeba se „ohánět papírem“ a jistota „před jménem“ (Mgr.) pro mnohé účastněné byla zárukou pro navázání komunikace. Získala jsem zkušenosti v alternativních směrech vzdělávání (Montessori, Waldorf, Intuitivní pedagogika) i pestrá zkušenost práce s ohroženými dětmi, nadanými či vyžadující speciální péči mi je stále oporou.

Mé teoretické předpoklady jsem si ověřovala v praxi ať už jako speciální pedagog v dětském domově, nebo učitel pilotní třídy alternativního směru Škola Můj Projekt (kde se uznává celý život jako náš osobní projekt) i jako pedagog v Lesní MŠ i v Montessori škole. Organizační dovednosti jsem si vypilovala jako zástupce ředitele Domu Dětí. Nyní mám skvělé možnosti k bádání a pozorování osobností dětí a jejich zodpovědností ke svému vzdělávání. Kromě působení ve Svobodné škole jsem přítomna jako školní psycholog v běžné Základní škole. Opět mi to dává mnoho odpovědí na spoustu mých otázek z oblasti učení a formování dětí a tím pádem celé naší společnosti.

Nyní už nepotřebuji bojovat se systémem, otevřely se mi možnosti cítit se svobodným člověkem vědomým svých možností a schopností. Velmi mne těší být přítomna u vnitřního růstu dětí a jejich poznávání.

Již delší dobu se zabývám pozorností a vztahem pozornosti k rozvoji dítěte po všech stránkách, nejen v souvislosti se školní úspěšností dětí. Baví mne lektorovat a předávat pedagogům jiný pohled na své možnosti při působení na děti.

Ráda cestuji a poznávám lidi, ráda se nechávám inspirovat dětskou vynalézavostí, upřímnou radostí z prožívání každé minuty.

Děti jsou naše budoucnost. Můžeme být i my pro ně inspirací při prožívání aktuálního okamžiku i při objevování možností Světa, ale i nás samotných. Budeme-li my šťastní, mohou být všichni kolem nás šťastní. Budou-li všichni kolem nás šťastní, může celý Svět být šťastný. A to vše se může dařit v plném pocitu svobody při rozhodování a utváření si svého místa při respektu místa druhých.