MgA. Jana Omelková

MgA. Jana Omelková

img

Smysl pro tvořivost je jedna z nejúžasnějších vlastností snad každého dítěte. Uchovat si a rozvíjet tuto schopnost je někdy v dalším životě těžké, ale pokud se to někomu v jakékoliv formě povede, pochopí, že našel jeden z  možných způsobů, jak se očistit od negativních nánosů naší mysli a být šťastný. Já jsem měla to obrovské štěstí, že mě rodiče v kreativní aktivitě podpořili a mohla jsem se jí věnovat i profesně. Pokaždé, když beru štětec do ruky nebo zabřednu v sochařsé hlíně, vracím se zpátky do dětství, můj mozek odpočívá a zároveň dává průchod  ven myšlenkám, co v něm překáží. Je nesmírně důležité dát dětem prostor pro rozvinutí své fantazie, hry v barvách, materiálech a nejrůznějších výtvarných technikách, protože už tam začíná jejich hluboký kontakt s vlastním nitrem. Ale hlavně je to přirozená zábava a forma, skrze kterou lze pochopit rozmanitost celého světa.

Žijeme v prostředí, které začíná být esteticky neúnosné. Chybí mu cit pro skutečnou krásu a návaznost na tradici, vytratilo se řemeslo, čistota vyjádření, smysl pro elegantní provedení. Jsme zahlceni vizuálním smogem, přirozené materiály jsou nahrazeny plasty a unifikovanými řešeními, zeleň se stává nežádoucí součástí veřejného prostoru. Vše je ale propojeno. Ekologie, architektura, design, zdraví, zemědělství… Obklopujme se skutečnou krásou a pamatujme, že mnohdy „méně je více“ je tou lepší zdravější cestou. Pomozme  dětem si tyto souvislosti uvědomovat už od útlého věku, aby se uměli o zdravou tvář svého nejbližšího okolí svědomitě postarat J.