Jak postupovat při domácím vzdělávání

Jak postupovat při domácím vzdělávání

img

Tak už se nám blíží ty zápisy do základních škol :-), tak jen tak pro Vás, kdo jste třeba nebyl na našich schůzkách s rodiči a ani nedostal náš informační email, píšeme, jak postupovat při zoficiálnění individuálního vzdělávání (tzv. domácího vzdělávání) Vašich dětí vzhledem k docházce do Svobodné slovácké školy:

  1. Vaše dítě je již v procesu individuálního vzdělávání doma – tzn. je zapsáno v kmenové škole, kde je individuální vzdělávání podporováno, nemění se pro Vás nic, dítě je dál vedeno jako tzv. „domškolák“ za podmínek daných kmenovou školou a je jen na Vašem rozhodnutí, jestli ho budete chtít dát od září k nám do Svobodné slovácké školy.
  2. Vaše dítě je vzděláváno v běžném režimu některé základní školy s denní docházkou – jakmile si budete jistí, do které základní školy (kmenové školy), která bude náklonná individuálnímu vzdělávání, byste chtěli Vaše dítě přehlásit, přehlásíte jej (s platností k 1. 9., resp. 3. 9. 2018) – po domluvě s vedením oné školy (určitě proběhnou ještě z naší strany co nejdříve informační schůzky, abychom Vám dali zpětnou vazbu, které školy jsou náklonné pro svobodný způsob vzdělávání), nebo nám napíšete o tip, objednáte dítě do PPP (pedagogicko-psychologické poradny) kůli vyjádření PPP k individuálnímu vzdělávání, které po návštěvě PPP necháte poslat již do této nové školy. Dítě bude v kmenové škole vedeno jako tzv. „domškolák“, resp. v režimu individuálního vzdělávání doma a může docházet k nám do Svobodné slovácké školy a 2 krát ročně jezdit na přezkoušení do kmenové školy.
  3. Vaše dítě má nastoupit 3. 9. 2018 do 1. ročníku základní školy a vztahuje se na něj tedy povinnost jít k Zápisu do 1. ročníku základní školy – zde je variant více
    • Půjdete s dítětem k Zápisu do kterékoliv spádové základní školy, kde Vám dítě zapíší k základnímu vzdělávání, počkáte na oficiální vyjádření „o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ – zpravidla bývá nejdéle do měsíce, poté přehlásíte dítě do „přívětivé“ ZŠ (kde si budete jisti, že individuální vzdělávání je podporováno a do této školy budete 2 krát ročně dojíždět s dítětem na přezkoušení) a souběžně požádáte v PPP o vyjádření k individuálnímu vzdělávání dítěte, které necháte po návštěvě PPP poslat již do nové kmenové školy, nebojte se časově, kmenové škole stačí, když vyjádření PPP přijde do začátku nového školního roku, v některých i do konce září, dále viz poslední věta v bodě 2. :-).
    • Už víte, do které kmenové školy přívětivé k individuálnímu vzdělávání chcete dítě přihlásit, pak jděte k Zápisu do 1. ročníku základní školy s Vaším dítětem právě tam, o vyjádření v PPP můžete požádat již nyní (resp. objednat se do PPP), pokud budete mít vyjádření PPP (Doporučení k individuálnímu vzdělávání) s sebou již k zápisu, máte vše vyřešené, pokud ne, necháte ho poslat do školy, zde opět stačí, když o tom bude vedení školy vědět a oficiální vyjádření PPP přijde do školy do konce srpna (resp. září 2018). Dále viz poslední věta v bodě 2. :-).
    • Rozhodující je samozřejmě vyjádření (rozhodnutí) ředitele kmenové školy o povolení individuálního vzdělávání (většina škol přívětivých k individuálnímu vzdělávání má vlastní formuláře pro Žádost rodičů o povolení individuálního vzdělávání, které Vám dají k vyplnění a na základě něj ředitel školy rozhodne o povolení individuálního vzdělávání)…a také je důležité splňovat podmínku k individuálnímu vzdělávání svých dětí doma – na 1. stupni maturita, na 2. vysokoškolské (bakalářské) vzdělání, pokud nemá ani jeden z rodičů, může toto zprostředkovat „třetí“ osoba, tzv. „garant“, v tomto případě se na nás obraťte :-).